ZA WINKLEM

zbieramy fundusze na realizację filmu dokumentalnego

ZA WINKLEM

film dokumentalny realizowany we współpracy z Muzeum Stutthof

Razem Pokolenia

warsztaty kreatywne dla seniorów i wnuków

Razem Pokolenia

warsztaty kreatywne dla seniorów i wnuków

Razem Pokolenia

warsztaty kreatywne dla seniorów i wnuków

Stowarzyszenie EUROPEJSKI INSTYTUT MULTIMEDIALNY PROJEKTOR uzyskało wpis do rejestru organizacji pozarządowych 12 listopada 2014 roku pod numerem KRS 0000526085.

Stowarzyszenie tworzą ludzie związani z mediami, głównie telewizją i internetem - dziennikarze, reporterzy, wydawcy programów tv, reżyserzy filmów dokumentalnych, operatorzy, montażyści. Drugim filarem organizacji są seniorzy - ludzie 60+ - z bogatym i różnorodnym doświadczeniem. Nasze najważniejsze cele statutowe to zwiększanie udziału ludzi w życiu publicznym, zwiększanie świadomości znaczenia społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarstwa obywatelskiego, integrowanie lokalnych społeczności. 


Stowarzyszenie EUROPEJSKI INSTYTUT MULTIMEDIALNY PROJEKTOR
KRS: 0000526085
NIP: 9571075929
REGON: 360125004